Sizi tanıyor,

ihtiyaçlarınızı biliyoruz!

| Ar-Ge / Tasarım Merkezleri

| Ar-Ge projesi yapan teknoloji şirketleri

| Proje bazlı çalışan şirketler

 

bu uygulama sizin için geliştirildi.

Novizone Nedir?

Novizone, hem inovasyon yönetimi hem teşvik uygulama ve mevzuatları hem de yazılım alanında SER Danışmanlık’ın 10 yılı aşkın bilgi birikimi, süreç know-how’ı, mevzuat hâkimiyetinin birleştiği bir uzman yazılımdır. Ar-Ge/Tasarım Merkezleri, yoğun bir şekilde Ar-Ge projesi yapan teknoloji şirketleri ve proje bazlı çalışan şirketlerin kullanabileceği bir uygulama olan Novizone, bir yandan proje yönetimine imkân sağlarken, diğer yandan teşviklerle ilgili gereksinimleri ve hesaplamaları da yapmaktadır.

İşlevleri Nelerdir?

Proje & İnovasyon Yönetimi

Projelerinizi iş paketi ve faaliyet bazında takip etmenizi sağlayarak projeyle ilgili tüm süreçlerin planlanmasını ve izlenmesini sağlar. Bu noktada süreçlerin sorumlularının tayini ve her bir süreç personelinin sorumlulukları tayin edilir. Ayrıca bu sayede projeler ve çalışmalarla ilgili kurumsal hafızanın kalıcı hale gelmesi sağlanır. Projeler süresince gerçekleşen işbirlikleri (akademik, sektörel vs.), edinilen her türlü doküman ve bilgi, fikri-sınai mülkiyetler, toplantılar gibi tüm çalışmalar kayıt altına alınır.

İnsan Kaynağı Yönetimi

Personelinizin projelere ayırdığı zamanın kaydını tutarak ve raporlayarak inovasyonun en önemli kıymeti olan insan kaynağını ne ölçüde verimli kullandığınızı öğrenirsiniz.

Puantaj Kayıt Yönetimi

Personelin girdiği faaliyet zaman kayıtlarını puantaj kayıtlarıyla karşılaştırarak kayıtları puantajla uyumlu hale getirir.

Performans Yönetimi

Birim, konum ve personel bazında hedef KPI’lar belirleyip performans yönetimi için verileri takip etmenize imkan sağlar. Bunun için gerekli kimi verileri sistemden otomatik olarak çekebilir.

İşbirliği Performans Kayıtları

İşbirliği yaptığınız kurumları ve işbirliği performanslarını kayıt altına alarak sonraki projelerde değerlendirmenizi sağlar.

Fikir Yönetimi

İnovasyonu tabana yayarak, kurum içi fikirlerin sistemli bir şekilde değerlendirilmesini ve projeye dönüşmesini sağlar.

Fikri-Sınai Mülkiyet Kayıtları

Projelerinizde ortaya çıkan patent, faydalı model, tasarım tescil gibi fikri-sınai mülkiyet haklarınızı kayıt altına almanızı sağlar.

Kurumsal Hafıza Yönetimi

Proje ile ilgili oluşturduğunuz dokümanların ve literatür/piyasa araştırmalarının, patent taramaları gibi çalışmalarınızın kaydını tutmanızı ve ileride bunlara erişilebilmesine imkan sağlar.

Paydaş Veritabanı

Proje süreçlerinizde etkileşimde bulunmanızın faydalı olduğu paydaşlarla (tedarikçiler, çözüm ortakları, STK’lar, akademik birimler vb.) ilgili iletişim bilgileri ve kişi, yetkinlik gibi bilgileri yorumlarınızla birlikte kayıt altına alabileceğiniz bir modüldür.

Görev Süreçlerini İzleme

Personelin projeye bağlı birbirlerine görev atamalarını ve görevlerin gerçekleşme durumunu izlemelerini sağlar.

Toplantı Kayıtları

Yapılan toplantıların projelerle ilişkili olarak kaydının tutulmasını sağlar. Toplantı sürelerinin ve katılımcılarının kayıt altına alınmasına ve projeye dayalı toplantı geçmişini izlemeye imkan tanır.

Proje Bazlı Mesajlaşma

Personelin birbiriyle proje bazlı olarak mesajlaşmalarını ve iletişim kayıtlarının proje bazlı tutulmasını sağlar.

Faaliyet Yönetimi

Ar-Ge, inovasyon ve tasarımla ilgili etkinlikleriniz (eğitim, yayın, konferans vb.) kayıt altına alınarak, size bu faaliyetlerinizi değerlendirme imkânı sağlar

Zaman Yönetimi

Projeniz ve alt faaliyetlerinizin başlama-bitiş tarihlerinin planladığı şekilde gidip gitmediğini izlemenize imkân tanır.

Maliyet Yönetimi

Projelerinizde hem personel maliyetlerinin hem de personel dışı maliyetlerinizin projelere dağılımına imkân tanır. Bu sayede planladığınız maliyetle gerçekleşen maliyeti karşılaştırıp sağlıklı kararlar almanızı sağlar.

Tedarik Planlama

Proje faaliyetleriniz için gerekli olan malzeme, alet/teçhizat, hizmet gibi ihtiyaçları zamanında ve sorunsuz bir şekilde tedarik edebilmeniz için planlamaları doğru yapmanıza yardımcı olur.

Teşvik Duyuruları

Yararlanabileceğiniz tüm teşviklerle ilgili gelişmelerden haberdar olabileceğiniz bir ekrandır. Hem mevzuat değişikliklerini hem de yeni açılan teşvikleri kaçırmamanızı sağlar.

Teşvik Mali Süreçleri Yönetimi

Ar-Ge Merkezi/Tasarım Merkezi ve Ar-Ge desteklerinden yararlanan işletmeler için 5746 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuatları çerçevesinde gerekli kayıtların güncel olarak tutulmasını sağlar.

Otomatik Rapor Üretimi

Kurumların (Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK vb.) ihtiyaç duyduğu raporların otomatik olarak alınabilmesine (dış görev kaydı, mali rapor vb.) imkân sağlar.

SGK Beyannamesi İçin Gerekli Bilgiler

İlgili mevzuatlar doğrultusunda, izinler, ücret kısımları ve puantaj kayıtlarını göz önünde bulundurarak SGK Beyannamesi sırasında gerekli olan gün ve teşvik kapsamındaki tutarı hesaplar.

Muhtasar Beyannamesi Eki

Sisteme girilen verilerden ve ilgili mevzuatlardan hareketle Gelir Vergisi Stopajı ve Damga Vergisi istisna tutarlarını hesaplayarak sisteme yüklemek için gerekli tabloyu oluşturur.

Vergi İndirimi

Ar-Ge ve Tasarım harcamalarının Kurumlar Vergisi hesaplanırken indirim konusu yapılması için siparişe dayalı tasarım olup olmadığı, başka bir vergisel desteğe tabi olup olmadığını dikkate alarak proje altında toplanan maliyetleri toplar ve indirim tutarını hesaplar

Gerekli Diğer Hesaplamalar

Bu hesaplamalarda çalışma saatlerinin haftalık saati doldurma durumunu, kısmi zaman durumunu, puantaj ve proje yönetim kayıtlarını baz alır. Ar-Ge personeli ve Tasarım Personelinin çalışma saatlerini göz önünde bulundurarak Tam Zaman Eşdeğer (TZE) hesabını yapar ve Destek Personelinin TZE’sini ve hangi personelin o ay seçileceğini mevzuat kuralları çerçevesinde gerçekleştirir.

Biz Kimiz?

Novizone, Türk inovasyon ekosistemine SER Danışmanlık tarafından sunulmuştur. Ar-Ge, tasarım ve inovasyon projelerini yönetmenin zorluklarını yakından bilen SER Danışmanlık bu sahada faaliyet gösteren firmaların verimliliğini artırma amacındadır.

10 yıllık birikim, parmaklarınızın ucunda!

Ar-Ge, Tasarım ve inovasyon üreten firmaları merkeze alacak şekilde kendimize üç faaliyet alanı tanımladık:

Yönetim Danışmanlığı

İnovasyon, Ar-Ge ve tasarım faaliyeti gerçekleştiren firmalara yönelik; Ar-Ge/İnovasyon Yönetimi, Operasyonel Mükemmellik ve Stratejik Yönetim alanları başta olmak üzere farklı konularda yönetim danışmanlığı.

Teşvik Süreç Yönetimi

Yine aynı faaliyetleri yürüten firmaların Ar-Ge/Tasarım Merkezleri, Ar-Ge proje destekleri, yatırım ve ihracat destekleri gibi teşvikler ile ilgili mevzuat süreç yönetim hizmeti.

Yazılım Geliştirme

Bu kitlenin Ar-Ge, tasarım ve inovasyon süreçlerini stratejik hedefler doğrultusunda etkin bir şekilde yönetecekleri ve teşvikli projelerinin yürütümü sırasında ilgili mevzuatların gerektirdiği kayıt ve raporlamaları gerçekleştirecek yazılımlar geliştirmek.

Novizone, bu üç faaliyet alanında 10 yıldır yürüttüğümüz çalışmalardan edindiğimiz tecrübenin bir ürünüdür.

Demo İsteyin

Bizimle her konuda iletişime geçebilirsiniz. Demo talebinizi iletmek için lütfen “Demo Talep Formu”nu tıklayarak açılan sayfadaki formu eksiksiz doldurunuz ve  ‘Konu’ olarak ‘Demo Talebi’ni seçiniz.

İletişim

Merkez

Altunizade Mah. Yetimhane Sok. No: 8/7 Üsküdar / İstanbul

+90 216 545 28 21

[email protected]

Dijitalpark Teknokent

Kirazlıdere Mah. Eski Ankara Cad. A Blok 4-A No:17 Çekmeköy/İstanbul

13 + 3 =